Immortal Bach Ensemble

Immortal-Bach-Ensemble har sine rødder i Gewandhaus zu Leipzig. I 2001 grundlagde Morten Schuldt-Jensen som husets Chordirektor det professionelle GewandhausKammerchor bestående af solistisk uddannede, efter specielle kriterier udvalgte sangere fra hele Tyskland, Schweiz, Holland og Skandinavien.

I sommeren 2004 dannedes som en privat aflægger et projektvist arbejdende vokalensemble, Immortal-Bach-Ensemble, som i vekslende besætninger har optrådt ved de største musikfestivaler i Tyskland (herunder RheingauMusikfestival, Stimmen Festival og Mecklenburg-Vorpommern Festspielen) og Frankrig (bl.a. EuropaBachFestival i Paris). Ved siden af den omfattende koncertvirksomhed har Immortal-Bach-Ensemble indspillet en lang række internationalt meget roste CDer - herunder samtlige Schubert-messer - for pladeselskabet Naxos, som har bestilt optagelser hos ensemblet også i de kommende år.

Ensemblets navn hidrører fra „Immortal Bach“, en vokalkomposition af Knut Nystedt, i hvilken en Bachkoral opløses og fordeles i adskillige tempolag for derefter med stor effekt at forenes igen - en art ”klang-spektroskopi”. Dermed eksemplificerer Nystedt musikalsk ensemblets kunstneriske credo: at spænde over gammmelt og nyt og på et højt kunstnerisk niveau åbne nye og gerne uventede perpektiver for både sangere og publikum.

Leipziger Kammerorchester

Leipziger Kammerorchester blev dannet i 1971 af musikere fra Gewandhausorkestret i Leipzig, som ved siden af deres daglige erfaringer med koncerter og opera ønskede på første hånd at opleve de nyeste erkendelser inden for opførelsespraksis.

I juli 2000 valgte orkestrets musikere Morten Schuldt-Jensen som dirigent og kunstnerisk leder, og med sin personlige stil har han siden formet ensemblet til et fleksibelt og tidssvarende ensemble. Koncertrejser til Danmark, Spanien, Korea og Japan, fast tilbagevendende optrædender hos de store tyske musikfestivaler (Rheingau-, Schleswig- Holstein- og Mecklenburg-Vorpommern) og talrige CD-produktioner dokumenterer dette succesfulde samarbejde.

I værker fra snart sagt alle stilepoker bestræber dirigent og orkester sig på gennem et overordentlig omhyggeligt og konsekvent arbejde med artikulation, frasering og klangfarver at redegøre for værkernes stil, struktur og egenart. Flere af orkestrets indspilninger har i fagpressen opnået prædikatet ”reference-indspilning” og har været fornomineret til en international Grammy.

Det danske koncertpublikum kender måske især Leipziger Kammerorchester fra de meget roste årlige opførelser af ”Messias” med Sokkelund Sangkor i Garnisons Kirke i København.

Sokkelund Sangkor

Siden sin start i 1984 har Sokkelund Sangkor arbejdet med alle typer af kormusik, fra det tidligst nedskrevne til det mest moderne. Koret er en fornem ambassadør for den skandinaviske kortradition med et forfinet klangarbejde, et dynamisk og overbevisende udtryk og et meget musikalsk fraseringsarbejde. Sokkelund Sangkor mestrer den absolut rene intonation i alle stilarter fra renæssance til kompliceret vokaljazz, og spænder fra det lyse, lette og gennemsigtige til det dramatisk fuldtonende. Koret hører til blandt Danmarks bedste og har ud over EBUs Kammerkorkonkurrence også vundet Holmboe-prisen 2001, som kan betragtes som det danske mesterskab i korsang.

Sokkelund Sangkor arbejder i intensive, koncentrerede forløb med et givet repertoire eller projekt. A cappella-koncerter udgør kernen i korets aktiviteter. Her lægges vægt på gennemtænkte programmer, som belyser og formidler en idé eller et forløb musikalsk. Koncerterne kan være bygget op omkring en højtid, en årstid, en komponist osv. og giver altid et markant, personligt bud på emnet. Udover i a cappella-sammenhænge finder man Sokkelund Sangkor i samarbejdsprojekter med f.eks. Helsingborg Symfoniorkester og Leipziger Kammerorchester. Her skal bl.a. nævnes de meget roste Messias-opførelser hver jul i Garnisons Kirke, som gentagne gange er blevet udråbt til julens bedste. Også samarbejde med kunstnere som f.eks. Ole Kock Hansen og Mads Vinding er blevet en tilbagevendende tradition. Sidst, men ikke mindst, udgør Sokkelund Sangkor grundstammen i Tivolis Koncertkor. I sæson 2007 samarbejdede koret med DR Vokalensemblet om opførelserne i Tivoli.

Repertoireprofilen har således sit udgangspunkt i den klassiske a cappella kortradition med afstikkere til større kor- og orkesterproduktioner og andre musikalske genrer. Dette kommer også til udtryk i de cd-indspilninger, man finder med Sokkelund Sangkor, der spænder fra indspilning af Grundtvig-sange med Ole Kock Hansen og Niels-Henning Ørsted Pedersen over danske romantiske operaer til feinschmecker-kormusik af Vagn Holmboe.